11 January 2013
Category: सूचना
11 January 2013,

नियमित बचतलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्धेश्यले संस्थाले यो बचत योजना लागू गरेको छ । यस बचत योजना संस्थाका सम्पूर्ण सेयर सदस्यहरूका लागि अनिवार्य गरिएको छ । बचत रकम सदस्यले संस्थामा सदस्य रहेसम्म दिर्घकालिन रूपमा राख्नुपर्नेछ । यस रकमलाई पूँजिकृत गरी सेयर खरीद गर्न र आवधिक बचतमा स्थानान्तर गर्न बाहेक सदस्यता रहको अवस्थामा फिर्ता लिन पाइने छैन । यस बचत रकमको आधारमा सुलभ कर्जा लिन सकिनेछ ।

१. यस योजना शेयर सदस्यका लागि अनिबार्य हुने ।

२. मासिक न्युनतम रु १००/- नियमित जम्मा गर्नु पर्ने ।

३. रु. १००/- भन्दा माथि पनि रकम जम्मा गर्न सकिने तर बचतको किस्ता समान हुनुपर्ने छ ।

४. यो बचत संस्थाको सदस्य रहे सम्म गर्नु पर्ने छ । बचत रकममा १५% ब्याज प्रदान गरिने छ । सदस्यता कायम नरहेको अवस्थामा सावाँ र ब्याजसहित भुक्तानी गरिने छ ।

५. संस्थाको सदस्य रहुन्जेल सम्म यो बचतमा जम्मा भएको रकम शेयर या मुद्दति बचतमा सार्न मिल्ने छ ।

६. यस बचतमा जम्मा भएको रकम बाट आपतकालिन कर्जा लिन पाईने छ ।