20 September 2017
20 September 2017,

निर्वाचन कार्यक्रम परिवर्तन भएको सूचना

 

यस उपलब्धि बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.को सञ्चालक समिति, लेखा सुपरीवेक्षण समिति तथा उपसमितिहरूको निर्वाचन सम्बन्धी मिति २०७४/५/२० मा प्रकाशित सूचना बमोजिम उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताको कार्यक्रम २०७४/६/३ र ४ गते रहेकोमा २०७३/६/७ गते दिउँसो १:०० बजे सम्म थप गरिएको छ । त्यस पछिका कार्यक्रमहरू २०७३/६/७ गते दिउँसो १:०० बजे प्रकाशित गरिनेछ ।

 

निर्वाचन समिति
उपलब्धि बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.
मिति: २०७४/६/४