21 October 2019

एघारौँ बार्षिक साधारणसभाको सुचना

21 October 2019,
 Off

20 September 2017

निर्वाचन कार्यक्रम परिवर्तन भएको सूचना

20 September 2017,
 Off

निर्वाचन कार्यक्रम परिवर्तन भएको सूचना   यस उपलब्धि बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.को सञ्चालक समिति, लेखा सुपरीवेक्षण समिति तथा उपसमितिहरूको निर्वाचन सम्बन्धी मिति २०७४/५/२० मा […]


15 September 2017

नवौ बार्षिक साधारणसभाको सूचना

15 September 2017,
 Off

15 September 2017

निर्वाचन सम्बन्धी सूचना

15 September 2017,
 Off

17 January 2013

सुनिश्चित भविश्य बचत योजना

17 January 2013,
 2

सदस्यहरूको भविश्यको आमदानी सुनिश्चित गर्ने उद्धेश्यले यो बचत योजना लागू गरिएको हो । यस योजनामा १० वर्षसम्म नियमित रकम जम्मा गरेपछि एकमुष्ठ वा मासिक […]