सदस्यहरूलाई निक्षेप गर्न प्रेरित गर्ने उद्देश्यले विभिन्न किसिमका बचत योजनाहरू लागू गरेको छ । सदस्यहरूको बचतमा राम्रो प्रतिफल दिनुका साथै सबैलाई उपयुक्त हुने किसिमका निम्न योजनाहरू अघि सारिएको छ:

उपलब्धि-मूलक बचत

उपलब्धि-मूलक बचत

यो नियमित बचतको प्रकृतिको बचत हो। यस बचतमा दैनिक मौजदातमा वार्षिक ८% ब्याज दिइनेछ।

सबै पढ्नुहोस

उपलब्धि नियमित बचत

उपलब्धि नियमित बचत

यो बचत सामान्यतया: आफूलाई मन लागेको बेला रकम जम्मा गर्ने र आवश्यक भएको अवस्थामा भुक्तानी आदेश स्लिपबाट झिक्न सकिने किसिमको हुन्छ।

सबै पढ्नुहोस

अवधी बचत

अवधी बचत

यो बचत दैनिक, मासिक वा साप्ताहिकरुपमा नियमित जम्मा गर्नुपर्नेछ। यो बचत ३ महिना, ६ महिन, ९ महिन, १ बर्ष वा २ बर्ष निश्चित अवधिसम्म नियमित रुपमा गर्नुपर्दछ।

सबै पढ्नुहोस

खुत्रुके बचत

खुत्रुके बचत

यस बचतको अन्य सर्त बाल बचतसरह हुनेछ।यसबचतका लागि संस्थाले खुत्रुके उपलब्ध गराउनेछ र पहिलो पटक ५०० रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्ने छ।

सबै पढ्नुहोस

खुत्रुके धनसार

खुत्रुके धनसार

यो बचत कम्तिमा तीन वर्ष अवधिको हुनेछ र यो अवधि बचतकै प्रकृतिक हुनेछ। यसको ब्याजदर वार्षिक १०।५% हुनेछ।

सबै पढ्नुहोस

बाल बचत

बाल बचत

यो बचत कम्तिमा तीन वर्ष अवधिको हुनेछ र यो अवधि बचतकै प्रकृतिक हुनेछ। यसको ब्याजदर वार्षिक १०।५% हुनेछ।

सबै पढ्नुहोस

गुहिणी बचत

गुहिणी बचत

यो बचत महिलाहरुका लागि विषेश प्रकारको अवधि बचत हो। यो बचत कम्तिमा २ बर्ष अवधिका लागि हुनेछ।

सबै पढ्नुहोस

घरखर्च बचत

घरखर्च बचत

यो बचत कम्तिमा तीन वर्ष अवधिको हुनेछ र यो अवधि बचतकै प्रकृतिक हुनेछ। यसको ब्याजदर वार्षिक १०।५% हुनेछ।

सबै पढ्नुहोस

उज्ज्वल भविश्य बचत

उज्ज्वल भविश्य बचत

यो बचत कम्तिमा तीन वर्ष अवधिको हुनेछ र यो अवधि बचतकै प्रकृतिक हुनेछ। यसको ब्याजदर वार्षिक १०।५% हुनेछ।

सबै पढ्नुहोस

सुनिश्‍चित भविश्य बचत

सुनिश्‍चित भविश्य बचत

यो बचत कम्तिमा तीन वर्ष अवधिको हुनेछ र यो अवधि बचतकै प्रकृतिक हुनेछ। यसको ब्याजदर वार्षिक १०।५% हुनेछ।

सबै पढ्नुहोस

संचय-कोष बचत

संचय-कोष बचत

संस्थागत सदस्यका कर्मचारीहरूको मासिक सञ्चयकोष बचतका लागि यो बचत खाता खोल्न सकिने छ। यस खाताका लागि कर्मचारी करार सर्तनामा तथा नियुक्तिपत्र अनोवार्य पेस गर्नुपर्नेछ।

सबै पढ्नुहोस

आवधिक बचत

आवधिक बचत

यो बचत निश्चित रकम निश्चित अवधिका लागि एकमुष्ट राख्ने र सो अवधिपछि एकमुष्ट भुक्तानी पाइने प्रकृतिको हुन्छ।

सबै पढ्नुहोस