Business-finance-money-plantयो बचत सामान्यतया: आफूलाई मन लागेको बेला रकम जम्मा गर्ने र आवश्यक भएको अवस्थामा भुक्तानी आदेश स्लिपबाट झिक्न सकिने किसिमको हुन्छ।

–    सामान्य दैनिक कारोबारका लागि यो खाता प्रयोग गर्न सकिनेछ।

–    स्वेच्छिक रुपमा बजार प्रतिनिधिमार्फत वा स्वयं संस्थामा प� ाई खातामा रकम जम्मा गर्न सकिनेछ।

–    यस बचतमा मासिक न्यनतम मौजदातमा वार्षिक ८% ब्याज दिइनेछ।